Οδηγίες συντήρησης

 


ΑΦΟΙ  ΜΑΡΚΟΥ

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟ

                        ΤΥΠΟΥ ΙΝΟΧ

 

 

Τα κάγκελα  από ανοδιωμένο αλουμίνιο χαρακτηρίζονται από τις υψηλές αντοχές τους στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο.

Για τη διασφάλιση της διαχρονικά καλής λειτουργίας και της άψογης εμφάνισης των καγκέλων που έχει κατασκευάσει και εγκαταστήσει η εταιρία μας, θα πρέπει να ακολουθείτε τους παρακάτω βασικούς κανόνες σωστής συντήρησης και καθαρισμού:

 

 

1.     Η συχνότητα με την οποία πρέπει να γίνεται ο καθαρισμός θα πρέπει να κινείται μεταξύ της μιας φοράς το μήνα μέχρι τη μια φορά το εξάμηνο ανάλογα με την εφαρμογή και το περιβάλλον που είναι εκτεθειμένη η εγκατάσταση.

 

2.     Όσων αφορά το ανοδιωμένο κάγκελο αλουμινίου χρειάζεται ένα απλό ξέπλυμα με χλιαρό νερό και ένα ήπιο υγρό σαπούνι αρκεί, εφόσον καθαρίζεται τακτικά.

        3.     Για τα μικρά εξαρτήματα χρησιμοποιείτε το τρίψιμο με μαλακό πανί.

4.     Όταν υπάρχουν λιπαρά υπόλοιπα, για τον καθαρισμό μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νέφτι.

5.     Μετά τον καθαρισμό, είναι απαραίτητο να ξεπλένετε καλά με νερό, ειδικότερα όταν υπάρχουν εγκοπές, ώστε να διασφαλίσετε ότι απομακρύνθηκαν όλα τα κατάλοιπα.

 

Δεν επιτρέπεται :

1. Ο καθαρισμός των προφίλ με ορυκτά προϊόντα όπως είναι το λάδι, το κοινό γράσο, οι βενζίνες και οι διαλύτες.

 2.Το τρίψιμο των καγκέλων με γυαλόχαρτο, σύρματα, μεταλλικές βούρτσες, μεταλλικές σπάτουλες η λάμες.

Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά.

 

3.   Η χρήση όξινων ή αλκαλικών καθαριστικών δεν συνιστώνται, γιατί μπορεί να χαλάσουν την επικάλυψη της ανοδίωσης.

4.   Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ, παρά μόνο μετά από σύσταση εταιρίας ειδικευμένης στον καθαρισμό του ανοδιωμένου αλουμινίου, τα γαλακτώματα καθαρισμού ή τα χημικά καθαριστικά για το σπίτι γιατί μπορεί επίσης να προσβάλλουν την επικάλυψη ανοδίωσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

1    Για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης μην προσπαθήσετε να τη διορθώσετε μόνοι σας. Καλέστε τεχνικό από την εταιρία μας.

2    Οικοδομικά υλικά όπως: τσιμέντο, ασβέστης, γύψος, χρώματα πρέπει να αφαιρούνται άμεσα.

3    Υπολείμματα νωπής σιλικόνης πρέπει να καθαρίζεται με βαμβάκι και οινόπνευμα.

 


 

1.     Φθορές των καγκέλων πιθανόν να οφείλεται σε:


ΦΘΟΡΕΣ


2.     Μη τήρηση των παραπάνω όρων συντήρησης και καλής λειτουργίας

3.     Φθορές που προκλήθηκαν από τρίτα συνεργεία

4.     Επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου συνεργείου.